“ธุรกิจร้านคาเฟ่” ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น “ร้านคาเฟ่” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทั้งผุ้ประกอบการและผู้บริโภค